fbpx

Nuo kas AŠ? Iki AŠ ir esu LAIMĖ!

Kam to reikia?

Pagrindinis Kardokų Gamtos Mokyklos pedagogikos tikslas, realioje aplinkoje, integraliu būdu, įgimtas ir dinamiškas vaikų savybes ugdyti taip, kad auklėtiniai savo viduje atrastų ir pajaustų gyvenimo prasmę, o eidami dinamišku gyvenimo keliu jos neprarastų.  

Kas tai yra?

Ugdymo procesas vykdomas praktiniu žinių pritaikymu, Suomijoje jau naudojamu Gyvenimiškų temų integravimo į realią aplinką principu. Individualūs,  komandiniai projektai ir jų įgyvendinimas į procesą įtraukiant tai kas tuo metu priimtiniausia vaikui, integruojant ne tik akademinius dalykus (matematiką, geografiją, gimtąją kalbą ir kt.) bet ir Humanistinę pedagogiką, kurios pradininkas Karlas Rogersas. Integralų ugdymą grindžiame holistiniu požiūriu, į  procesą integruojamus sluoksnius (elementus), mes matome kaip dalis, kurios viena be kitos veikti negali. Kaip augalas neauga be saulės, deguonies, mineralinių medžiagų, taip ir mūsų vystomas integralus ugdymas bus nepilnavertis jei jo sudedamųjų dalių nesudarys:

 1. aukščiausiojo lygio charakterio savybių ugdymas (išmintis, drąsa, humaniškumas, teisingumas, santūrumas, transcendencija) (pagal Martiną Seligmaną);
 2. intelektų ugdymas (kalbinis (verbalinis) intelektas, vizualinis – erdvinis intelektas, loginis – matematinis intelektas, kinestetinis /judėjimo/ intelektas, tarpasmeninių santykių /socialinis/ intelektas santykio su savimi, santykio su kitais žmonėmis (vaikas tėvai, vaikas ugdytojas, tėvai ugdytojas), santykio su gamta, santykis su pasauliu/visata, muzikinis intelektas, egzistencinis intelektas (pagal Howardą Gardnerį);
 3. sveiko kūno ugdymas (mityba, judėjimas, sportas, psichika, higiena (tame tarpe ir lytinė);
 4. fiziologinių pojūčių ugdymas (regėjimas, klausa, skonis, uoslė, lytėjimas);
 5. psichoemocinių pojūčių ugdymas (intuicija, pusiausvyros, gyvasties);
 6. vyriškumo/moteriškumo identitetų ugdymas (socialinėje, kultūrinėje, psichologinėje aplinkose. Balanso paieška);
 7. temperamentų ugdymas ieškant tinkamiausio balanso įvairiose situacijose (cholerikai, sangvinikai, melancholikai, flegmatikai);
 8. vaikų ugdytojų ugdymas siekiant aukščiausio ugdymo lygio (tik Žmogus turintis aukščiausio lygio charakterio savybes, išsiugdęs intelektus, puoselėdamas sveiką kūną, išlavinęs fiziologinius ir psichoemocinius pojūčius, suprantantis ir gebantis demonstruoti vyriškumą/moteriškumą bei galintis tinkamai subalansuoti ir įvairiose situacijose pritaikyti savo temperamentą, gali drąsiai vesti vaiką keliu, kuris vadinasi „nuo kas Aš, iki čia ir yra mano Gyvenimo Prasmė”!

Priimami prašymai 2022/2023 mokslo metams į:

 • darželio grupę;
 • paruošiamąją grupę mokyklai;
 • I-X klases;
 • besiugdančių šeimoje klases.

Susisiekite:

 • skambučiu – +37069978870
 • elektroniniu paštu – info@kardokumokykla.lt
 • užpildykite užklausos formą: