fbpx
GAMTA

Pasitelkiant gamtos stebėjimo būdą, padėti vaikui suvokti save, kaip visumos dalelę.

Žadinti vaiko troškimą pažinti Gamtą, gerbti, mylėti ir saugoti jį supančią aplinką.Bendruomenė

Siekti, jog visiems mokyklos bendruomenės nariams (tėvams, vaikams ir mokytojams) mokykla taptų savais jaukiais namais, kuriuose kiekvienas rastų meilę ir užuovėją bei patirtų gyvenimo džiaugsmą.Žmogus

Auginti dvasines, intelektines, emocines ir fizines vaiko galias, pasitelkiant patirtinį-patyriminį ugdymą (ugdymą per jusles ir patirtį). Lavinti vaikus su meile ir pagarba, įkvėpti juos tobulinti gyvenamąją aplinką. Mokytojo užduotis – nuolat žadinti vaiko žingeidumą bei padėti mokytis.


Pagrindinė Kardokų Gamtos Mokyklos misija susideda iš trijų elementų: Bendruomenės, Gamtos ir Žmogaus

VIZIJA 

Kardokų Gamtos Mokykla – tai saugi erdvė vaikui atrasti, pažinti, kurti ir visapusiškai augti.
Žinios perduodamos su meile, gyvai, remiantis praktika ir patyrimu. Ugdome emociškai brandžią, kūrybingą, savimi pasitikinčią bei empatišką asmenybę. Per bendražmogiškasiąs dorovines vertybes skiepijame meilę sau, artimui, gamtai ir pasauliui. Visa tai tam, kad mūsų vaikai bręsdami nueitų kelią kuris vadinasi: „Nuo – kas Aš? Iki – Aš ir esu Laimė.“

 

Mūsų mokykloje teikiamos paslaugos

2017 metų rugsėjo mėnesį pradėjo veikti darželis, priešmokyklinė grupė bei pradinės klasės.
2020/2021 metais duris atvers V-VIII klasės.

Darželis

Priimami vaikai nuo trijų metų. Įvairios veiklos dažniausiai vyksta lauke. Veikia priešmokyklinio ugdymo grupė.

Pradinė Mokykla

Pradinėje mokykloje veikia mišrios I-II ir III-IV klasės. Gamtoje užduotis vaikai atlieka/sprendžia visi kartu.

V-X Klasės

Sėkmingas darželio ir pradinės mokyklos startas motyvavo drąsiai kurti ir vyresnes klases.

Stovyklos

Nuolatos organizuojame stovyklas vaikams. Žygiai, grynas oras, sveikas maistas ir kita.

Kodėl ugdymas gamtoje?

Visata = Aš, kaip vientisa Gamtos dalelė

Sveikata

Vaikai rečiau serga, nes buvimas lauke ir švarus miško oras stiprina imunitetą, sveikatina, grūdina.

Nuolatinė dinamika

Fiziškai aktyvesni ir tvirtesni vaikai išsiskiria/pasižymi geresne pusiausvyra, vikrumu ir jėga.

patirtis iš aplinkos

Vaikai sparčiau mokosi, nes viską patiria – viena reali, nors ir trumpa, asmeninė patirtis, atstoja tūkstantį „sausų“ faktų!

Atsakingumas

Vaikai tampa pastabesni, rūpestingesni vieni kitiems, saugo ir puoselėja Gamtą, tausoja bei padeda atkurti Gamtos išteklius.

MŪSŲ AKIMIRKOS

Kasdieninė mūsų veikla

Vaikų tėveliai apie mus

Nepriimkite mūsų žodžių, paskaitykite ką tėvai kalba apie mus:

Sveikas ir laimingas vaikas, tai du pagrindiniai argumentai dėl kurių mūsų šeima pasirinko Kardokų mokyklą. Trečias ir ne mažiau svarbus įgimto žingeidumo ir kūrybiškumo puoselėjimas. 

Šarūnas Jankauskas

Trijų vaikų tėtis

Mokykloje diegiamas vertybių puoselėjimas atskleidžiant gražiausius asmenybės bruožus, skiepijant meilę sau, artimui, gamtai ir pasauliui.                  

Rita Juodžbalienė

Trijų vaikų mama

Sukurdami saugią erdvę vaikui bei pasitelkdami prigimtinį vaikų žingeidumą skatiname juos atrasti, pažinti, kurti, augti.                                             

Rimas

Penkių vaikų tėtis

Kyla klausimų? Susisiekite. Tai truks tik minutę

Mūsų pedagogai

Susipažinkite su mūsų komandos nariais, kurie kuria laimingų vaikų ateitį

Rūta Kučinskaitė

Dailės ir teatro mokytoja

Neringa Rimkutė

Mokytoja

Aistė Gelžinienė

Mokytoja

Indrė Kuodienė

Darželio auklėtoja

Vidmantas Pileckis

Darželio auklėtojas

Snieguolė Pileckienė

Darželio auklėtoja

Mūsų naujienos

Švietimas po NVO didinamuoju stiklu Nacionalinis švietimo NVO tinklas kartu su partneriais, tame tarpe ir Kardokų Gamtos mokykla, pradėjo įgyvendinti projektą „Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“, kuro tikslas – sukurti sąlygas ir sustiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų į(si)traukimą į švietimo politikos įgyvendinimą visose jos įgyvendinimo pakopose (nuo […]
,,Mokytojas, sugebantis įkvėpti mokinius nors vienam geram poelgiui, nors vienam puikiam eilėraščiui, padaro daugiau nei tas, kuris mūsų atmintį užpildo daugybe pagal pavadinimą ir formą suklasifikuotų dalykų.“  Johanas Volfgangas Gėtė Ieškome Gamtos mokyklos Mokytojų Prisijunkite prie Kardokų Gamtos Mokyklos ir dirbkite su savo klase lauke ir […]

Kontaktinė Informacija

+37069978870

info@kardokumokykla.lt

Sekite mus per socialinius tinklus