Priėmimo tvarka, norintiems ugdytis šeimoje:

Ugdymo šeimoje paslaugos teikiamos pagal aprašą, kurį rasite čia.

Priėmimui reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas dėl priėmimo, pateikiamas nuo balandžio 15d. iki birželio 1d.;
 2. Dvi pažymos:

10.5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos;

10.6. savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.

      3. Pasiekimai iš buvusios mokyklos/darželio;

      4. Sutikimas dėl ugdymosi šeimoje sąlygų patikrinimo;

      5. Užpildytas klausimynas dėl ugdymosi šeimoje sąlygų (aprašas, 1 priedas).

Pateikus dokumentus:

 • mokykloje organizuojamas šeimos susitikimas su priėmimo komisija;
 • įvertinama namų aplinka;
 • per 30 d.d. (nuo dokumentų pateikimo) duodamas atsakymas, dėl vaiko priėmimo/nepriėmimo.

Pasirašius sutartį (iki rugsėjo 1 d.) , mokamas vienkartinis 200eur stojamasis mokestis.

Mokykla suteikia:

 • Atitinkamos klasės reikiamų išsiugdyti kompetencijų sąrašą;
 • Vadovėlius;
 • Prisijungimą prie EDUKA sistemos;
 • Konsultacijas;
 • Du kart metuose testus;
 • Dalyvavimą mokyklos organizuojamuose renginiuose: kartą per mėnesį tikslinėse dienose (muzikos, istorijos ir kt.), mugėse, dienos stovyklose ir kt. renginiuose.

Susisiekite:

skambučiu – +37069978870

elektroniniu paštu – info@kardokumokykla.lt

užpildykite registracijos formą: