“Kai atmosfera skatina mokytis, mokymasis yra neišvengiamas” Elizabeth Foss

Ugdymas šeimoje tai vaiko pažinimas kuriant tarpusavio ryšį – sąmoninga šeimos ugdymosi kelionė visiems kartu. 


Nuo pat žmonijos lopšio Afrikos savanoje vaikai buvo ugdomi šeimose, bendruomenėse, mokėsi iš tėvų, giminių, bendruomeniškių – suaugusiųjų pavyzdžio. Svarbiausias dalykas ugdantis šeimoje yra ryšys su vaiku, besąlygiškas priėmimas, tikėjimas, palaikymas.

Nuo 2020 metų Lietuvoje ugdymas šeimoje įteisintas kaip vienas iš oficialių ugdymo modelių. Nuo tada mūsų mokykla ir teikia šias paslaugas.

Jau turėdami keturių metų patirtį, galime džiaugtis matomais rezultatais. Kai ugdymo procesas: tempas, žinių gylis tampa individualūs – vaikai tampa laisvesni, atsakingesni, mokytojai pastebi, kad vaikai MOKOSI.

Kodėl šeimos renkasi ugdymą šeimoje?

 • Individualizuota mokymo programa ir mokymosi aplinka kiekvienam vaikui.
 • Geresni akademiniai rezultatai.
 • Pedagoginiai metodai, kurie skiriasi nuo įprastų taikomų mokyklose.
 • Stiprėjantys šeimos santykiai tarp vaikų ir tėvų bei tarp brolių ir seserų.
 • Saugesnė aplinka.
 • Puoselėjamos artimiausios šeimai vertybės, įsitikinimai ir pasaulėžiūra.

Kodėl verta rinktis mus?

 • Konsultacijas veda visų akademinių dalykų kvalifikuoti pedagogai.
 • Kasmėnesiniai susitikimai mokyklos erdvėje, patiriant praktinius užsiėmimus.
 • Bendruomenės narių palaikymas.
 • Dalyvavimas mokyklos renginiuose ištisus metus.
 • Individualus ugdymosi tempas
 • Pritaikome individualius testus.

Paklausykite tėvelių, kurie jau pasirinko atžalų ugdymą šeimoje:

Ugdymo šeimoje paslaugos teikiamos pagal LR Vyriausybės patvirtintą aprašą, kurį rasite čia.

PIRMAS PRIĖMIMO Į UŠ ETAPAS – DOKUMETŲ SURINKIMAS IR PATEIKIMAS:

✓ Prašymas dėl priėmimo, pateikiamas nuo balandžio 15d. iki birželio 1d.;

✓ Dvi pažymos(apačioje)

✓ Pasiekimai iš buvusios mokyklos/darželio;

 ✓ Sutikimas dėl ugdymosi šeimoje sąlygų patikrinimo;

✓ Užpildytas klausimynas dėl ugdymosi šeimoje sąlygų (aprašas, 1 priedas).

10.5 Pažyma

10.5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos;

10.6 pažyma

Savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.

ANTRAS PRIĖMIMO Į UŠ ETAPAS (PATEIKUS DOKUMENTUS) – VERTINIMAS:

✓ Mokykloje organizuojamas šeimos susitikimas su priėmimo komisija

 ✓ Įvertinama namų aplinka;

✓ Per 30 d.d. (nuo dokumentų pateikimo) duodamas atsakymas, dėl vaiko priėmimo/nepriėmimo.

✓ Pasirašius sutartį (iki rugsėjo 1 d.), mokamas vienkartinis 200 eur stojamasis mokestis.

✓ Mokestis už mokslą metų eigoje Kardokų gamtos mokykloje NETAIKOMAS.

TREČIAS ETAPAS – JŪS JAU UGDOTĖS ŠEIMOJE, O MES SUTEIKIAME:

✓ Atitinkamos klasės reikiamų išsiugdyti kompetencijų sąrašą;

✓ Vadovėlius

✓ Prisijungimą prie EDUKA sistemos

✓ Konsultacijas;

✓ Du kart metuose testus;

✓ Dalyvavimą mokyklos organizuojamuose renginiuose

✓ Nuotolines įvairių sričių specialistų paskaitas tėvams.

Susisiekite:

Skambučiu – +37069978870

Elektroniniu paštu – info@kardokumokykla.lt

Arba užpildykite forma: